Công Trình Thi Công

Lắp đặt Camera ở Bánh kem Thùy Nguyễn 141 Hà Giang Bảo Lộc Lâm Đồng

Cảm ơn chị Thùy vẫn lựa chọn Camera Phong Lan. Khách hàng lắp camera từ thời con Camera C15 tới giờ vẫn liên hệ để lắp thêm Công nghệ sản phẩm và tính năng càng ngày càng cập nhật. Dòng camera bây giờ thêm các tính năng phát hiện con người phát hiện chuyển động. […]